Kunnskap

De vanligste typene spon

1

Bræde, fellesbetegnelse for spon som er kløyvd fra kubbe, uten videre utforming

2

Tilhogd spon, finnes i mange varianter, tilhogd med øks. Spontypen er den vi har på stavkirkene, derfor ofte kalt kirkespon.

3

Saget spon (fra 1700-tallet), saget på oppgangssag, kantved, omtrent 55cm lengder, og bredder fra 100-200mm. tykkelse rundt 25-32mm i nasen og 12-16mm i topp.

4

Stukken spon, stikker, (fra 1830) kløyvd radiært med sponkniv

masturbation is a sensitive issue that is often How long does cialis take to work? – Psychosexual/couple therapy.

. 3-5mm tykk.

5

Høvlet spon, flis, (1860-) Produsert med sponokse og senere med mekanisk sponhøvel
. 4-6mm tykk.

6

Shingel, saget spon (1870-) Bredde 80-110mm
. 3-16mm tykkelse
. Udekorert, kileskåret (lukelegging) eller jevntykk (sidesua)

Vil du vite mer så anbefaler vi «Tekking og kledning med emne frå skog og mark» av Jon Bojer Godal, Akademika forlag.